Citaten Etienne Vermeersch

Actueel

De kopstukken van het Vlaams Belang hebben nooit publiek erkend dat hun neonazi-opvattingen onaanvaardbaar waren. Dat geeft ons tot op heden het recht te stellen dat de zorgvuldig uitgevlooide teksten die zij thans naar voren brengen, alleen bewijzen dat we hier te maken hebben met sluwe wolven in schapenvacht.

Etienne Vermeersch

23 juli 2012, De Morgen

'Wanneer ik kritiek uitoefen op christelijke teksten, dan ben ik een antichrist, wanneer ik kritiek uitoefen op het communisme, dan ben ik een agent van het kapitalisme, wanneer ik kritiek uitoefen op het antisemitisme, ben ik een linkse marxist. Zo heb ik al van alles gehoord.'

Etienne Vermeersch

 

Ik ben geen Vlaams-nationalist, maar gewoon iemand die streeft naar rechtvaardigheid, ook in communautaire kwesties.  

Etienne Vermeersch

23 juli 2012, De Morgen

 

De enige toegelaten techniek om te spieken tijdens mijn examens is telepathie

Etienne Vermeersch

Universiteit Gent, 1994

 

Geloof mij niet, denk zelf na.

Etienne Vermeersch

 

Ik beweer niet dat mijn inzicht altijd het juiste is, maar het is wel het resultaat van eerlijk onderzoek. Ik aanvaard dat anderen tot een andere conclusie komen, maar ik hoop dan wel dat ook zij hun huiswerk verricht hebben.

Etienne Vermeersch

20 november 2009, De Morgen

 

Maak kleuteronderwijs verplicht. Door kinderen niet tijdig de Nederlandse taal aan te leren heeft men gettovorming in het leven geroepen, en zijn anti-identiteiten ontstaan.

Etienne Vermeersch

26 april 2014, De Morgen

 

Ik heb nooit last gehad van mijn katholieke opvoeding, zoals sommige van mijn opponenten wel eens beweren. Mijn geloofscrisis (op jonge leeftijd) had niets met mijn jeugd, alles met studie te maken. Ik ben evenmin islamofoob, omdat ik geen fobieën ken, maar ik ben net zo goed een tegenstander van de islam als van het katholicisme en andere vormen van het christendom.

Etienne Vermeersch

 

Als alles een oorzaak moet hebben, geldt dit uiteraard ook voor God; als God op zichzelf kan bestaan, waarom dan de wereld niet?

Etienne Vermeersch

'Kort vertoog over de God van het christendom'- 1990

 

Als uw zoontje en dat van uw buurman in het water vallen, dan heeft u het recht om eerst uw eigen zoontje uit het water te halen. Maar als uw zoontje kan zwemmen en dat van de buurman niet, dan vraagt een humane ethiek dat u eerst het kind van uw buurman uit het water haalt, en dan pas het uwe. 

Etienne Vermeersch

Tegen Filip Dewinter m.b.t. "Eigen Volk Eerst" - 26/06/2004, Het Vol

Ik heb nooit de Arkprijs van het Vrije Woord gekregen, precies omdat ik altijd voor het vrije woord heb gekozen tegen modieuze opvattingen in. 

Etienne Vermeersch

26 april 2014, De Morgen

 

 

'Met mijn strijd voor anticonceptie, abortus en euthanasie mag ik zeggen dat ik een steentje in de rivier heb verlegd. Voor het resultaat geef ik alles weg, alle academische pretenties.

Etienne Vermeersch 

26 april 2014, De Morgen

 

 

Geniet van je successen, maar draag ook je tegenslagen

Etienne Vermeersch

 

 

Rik Torfs redeneert graag met kwinkslagen, maar vanaf een bepaald niveau van argumentatie dienen ze alleen om de zinledigheid ervan te verdoezelen. 
Bij holle frasen stelt de vraag naar zekerheid of onzekerheid zich niet eens: wat geen betekenis heeft, is zeker noch onzeker.  

Etienne Vermeersch

 

 

Wie in God gelooft hoeft niet bang te zijn en wie niet in God gelooft hoeft helemaal niet bang te zijn

Etienne Vermeersch

 

 

Nooit is iemand zonder een arm naar Lourdes gegaan en met een arm teruggekeerd.

Etienne Vermeersch

Het Lourdes-effect

 

 

De grens tussen wetenschap en pseudowetenschap valt niet scherp te trekken. Desalniettemin blijft het onderscheid zinvol. Ook de grens tussen volwassenheid en onvolwassenheid is niet scherp; toch is dat onderscheid nuttig.

Etienne Vermeersch

 

 

Iedere poging om uitspraken binnen het christendom te immuniseren tegen rationele kritiek loopt spaak op de vaststelling dat deze immunisatietechnieken evenzeer bruikbaar zijn om de uitspraken van andere godsdiensten en sekten te verdedigen, ook van de meest absurde.

Etienne Vermeersch

Postscriptum over de god van het christendom", 2004

 

 

In de Bijbel noch in de Koran is de huidige wijze van slachten voorgeschreven. Verdoofd slachten kón ook niet verboden worden: de huidige techniek bestond niet eens. 

Etienne Vermeersch

 

 

 

Mensen die in astrologie geloven? Je zou ze onmiddellijk 30 punten IQ moeten aftrekken.

Etienne Vermeersch

UGent, 1993

 

 

Op een eindige aardbol kan de bevolking niet onbeperkt blijven groeien.

Etienne Vermeersch

 

 

Te veel klimaatalarmisme? Volgens mij is er niet genoeg alarmisme!

Etienne Vermeersch

 

 

Als God bestaat, dan zal ik hem op het matje roepen.

Etienne Vermeersch

 

 

Veel mensen die in een katholieke school gevolgd hebben, revolteren daar nu nog tegen ; sommigen  denken ook dat mijn huidige opvattingen over godsdienst op een dergelijke wrok teruggaan. Daar is helemaal niets van aan.  

Etienne Vermeersch